Základový pás alebo základová doska?

Základový pás alebo základová doska?

Pri stavbe domu sa predpokladá, že vydrží čo najdlhšie, preto významnú úlohou tu hrá pevný základ. Pod pojmom základná doska používa laik všetky druhy označenia základu t.j. základový pás aj základovú dosku.

Konštrukcia základnej dosky závisí od niekoľkých dôležitých faktorov. V závislosti na pôde a typu zaťaženia, sa môže použiť základový pás alebo základová doska.

Pred každou stavbou je preto vhodné spraviť geologicky prieskum aby sme zistili, aký typ základu máme použiť. Takto predídeme nežiaducim účinkom na stavbu, čo môže byť  pokles či praskanie stavby .

V prípade, že podklad je  súdržný a pevný, potom je vhodné využiť základové pásy.  Ak je pôda menej pevná, alebo je piesčitá, potom sa požaduje skôr základová doska. Tým je zaistené, že zaťaženie je rovnomerne rozložená v  podklade.

– základový pás                                            – základová doska

 

Hustejšie sekvencie niekoľkých základových pásov v rôznych výškach zvyčajne spôsobuje vyššie náklady ako na základovú dosku.  Pre razbu jednotlivých základových pásov je potrebné veľa času, a to stojí peniaze, avšak dnes je už možné využiť k tomu prefabrikátované zalievacie tvárnice.

Pri základovej doske je zabezpečenie betónu a potrebnej oceľovej výstuže  lacnejšie v porovnaní s pásami. Okrem toho, základová doska  spoľahlivo zabraňuje aby bol dom  nerovnomerný, čo zabezpečí aby steny časom praskali.

V projekte je vždy vypočítaná hrúbka základu, bez ohľadu na typ, musí  byť  vždy v hĺbke bez mrazu.

Súčasť základov je aj odvodnenie okolia domu a treba pamätať aj na to, že pod nimi môžu byť aj potrubia (vodovodné, kanalizácia…)

                           

                                                                              „ Dom bez dobrých základov je ako more bez rýb“

Základové pásy

U nás sú najčastejšou konštrukciou základov pre rodinné domy. Musia sa nachádzať  pod každou nosnou stenou, komínom, prvým stupňom schodiska a pod priečkami

Dnes sa využívajú  hlavne prefabrikátované debniace tvárnice, ktoré sa vystužia a zalejú betónom.  Výhodou je, že sa nemusí robiť debnenie a tiež sa nemusíme čakať, kým stvrdne betón.

Základový pás s betónom – využíva sa pri malých stavbách, ktoré majú menšie zaťaženie.

Základový pás so železobetónom – pri väčších stavbách s väčšou záťažou,

– ak je vyššia hladina spodnej vody

– nevýhodou je vyššia cena

 

                     

 

Pri klasickej stavbe domu sa tepelná izolácia často nerieši max. izolácie proti vode a vlhkosti a tepelná izolácia sa dáva až do podlahy.  Tu v dotyku obvodových múroch so základom, uniká teplo. Ak chceme základ dostatočne izolovať, obalí sa celý základový pás do tepelnej izolácie, a tým zaistíme, že nám teplo nebude unikať.

Voľný priestor medzi základovými pásmi sa nakoniec vysype štrkom a dorovnáva sa betónom.

Pri základových pásoch je betónová vrstva užšia a má malú alebo žiadnu výstuž, oproti základovej doske.

 

Základová doska

Základová doska prenáša záťaž celej stavby rovnomerne na podložie. Kvôli vplyvom vlhka a tiež aj spodnej vode sa medzi pôdou a doskou dáva izolácia vo forme piesku alebo štrku, ktoré sa zhutnia.

Treba dbať na to, aby základová doska bola rovná a hladká. Nevýhodou je, že treba vykopať väčšiu základovú jamu.

Dnes sa využívajú na izoláciu základovej dosky rôzne materiály ako napr. :

Pod základovou doskou – izolácia z penového skla, polyuretánová pena,

polytyrol – na obvodovú stenu

Nad základovú dosku – penový polystyrén, izolácia z minerálnych vlákien

 

 

 

 

12. May 2017 / od / v

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *