Kontaktné údaje:                                        Bankové spojenie:                                                   Údaje k platbe:

Ing. Ivana Borovková                                    mBank S.A., pobočka zahr. banky                           Názov účtu: Ing. Ivana  Borovková

Podzámska 2332/23                                     Pribinova 10                                                                Číslo účtu:   SK80 8360 5207 0042 0230 7906

920 01 Hlohovec                                           811 09 Bratislava                                                         SWIFT / BIC:  BREXSKBX

tel.:   +421 911 878 388

e-mail: info@stavebnymajster.sk

 

IČO: 44506554

DIČ: 1074141662